คปภ.มอบรถพยาบาลพร้อมอุกรณ์ช่วยเหลือให้กับ รพ.มอยอ ปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานนำคณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8 ทำพิธีมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี ทพ.อภินันท์ เจ๊ะอาบู ทันตแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก