กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

การจัดประกวดนวัตกรรมฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการบูรณาการจัดทำยูสเคสกรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทีมนักวิจัยและนวัตกรรม ที่ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาและการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน 2 หมวด ประกอบด้วย หมวดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ และหมวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ ในหมวดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ ทีม Line Bot ผลงานไลน์บอทรายงานสภาพอากาศ โดยนายสนธยา ทองสิมา กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และหมวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ทีม EOD ผลงานเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวต้นทุนต่ำด้วยเทคโนโลยีไอโอที โดยนายบรรณศักดิ์ วรทอง กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

…………………………………………………………………………………..