ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่หมวดทางหลวงบางแค ถึงซอยเพชรเกษม 81/6
 • ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางเชือกหนัง
 • ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางเชือกหนัง
 • ถนนบางบอน 3
 • ถนนเอกชัย ตั้งแต่แยกจอมทอง ถึงโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 • ถนนกาญจนาภิเษก ตัวแต่ถนนเอกชัย ถึงคลองบางเชือกหนัง

นอกจากนี้ ในคืนวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณปากซอยถนนอยู่วิทยา ถนนสุวินทวงศ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ถนนฉลองกรุง ถึงคลองหลวงแพ่ง
 • ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง
 • ถนนร่วมพัฒนา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำตาอิน
 • ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองลำอีรั้ว
 • ถนนฉลองกรุง ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง
 • ถนนอยู่วิทยา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำสลิดทอง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android