ก.แรงงาน ห่วงใย ใส่ใจ ร่วมลดอุบติเหตุ ช่วงสงกรานต์

ก.แรงงาน ห่วงใย ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดคลินิกช่างฯ  ตรวจเช็คสภาพรถ บริการของว่าง นวดผ่อนคลาย ร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุ ทั่วไทย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนกัน จากการที่ท้องถนนมีปริมาณรถยนต์จำนวนมากมายนั้น อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปรกติ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทยซึ่งอาจหมายถึงชีวิต หรือความพิการได้ ด้วยเหตุนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและประชาชนทั่วไป ได้ประชุมทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐเพื่อเดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัยตลอดจนมีความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะทุกหน่วยของกระทรวงแรงงาน ดำเนินภารกิจตามแนวทางที่วางไว้ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกจ้างและพนักงาน สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย 72 ชั่วโมงแรก และกรมการจัดหางานเตรียมเอกสารให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศด้วย ในส่วนของ กพร. จัดตั้งโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่วงร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561”

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า คลินิกช่างฯ เป็นการช่วยให้ผู้ขับขี่ได้เตรียมความพร้อมของตนเอง และตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะ โดย กพร. จะให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง จุดพักรถ การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดของ กพร. ทั้งสถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งผู้ที่กำลังฝึกอบรมในสาขาช่างซ่อมรถที่มาร่วมปฏิบัติงานจริง จะคอยให้บริการประจำจุดบริการทั่วประเทศ ทั้งนี้จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

กพร. มีความยินดี และปรารถนาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละและประโยชน์ส่วนตนในการช่วยกันรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากขับขี่ระหว่างการเดินทาง และเป็นการลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทุกๆปี การตั้งจุดบริการ ช่วยให้ประชาชนอุ่นใจในการเดินทาง รู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทางในระหว่างการเดินทางไกล สามารถพักรถ และให้คนขับลงมายืดเส้นยืดสาย รู้สึกผ่อนคลายด้วยบริการนวดที่จุดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กพร.ไปในตัวด้วยการให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือสาขาช่างยนต์ และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ได้มีโอกาสปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงจากโครงการนี้ ซึ่งจะให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ณ จุดบริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นจิตอาสาโครงการนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือ สายด่วน 1506 กด 4 อธิบดี กพร. กล่าว