กิจกรรมวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เป็นปีที่ 40

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีได้ร่วมกิจกรรมวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เป็นปีที่ 40 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ สักการะพระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ก่อนเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครอบรอบ 40 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนรอบข้าง จับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นมีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมถวายภัตราหารเพล  ช่วงบ่ายหลังอาหารเที่ยงจะมีกิจกรรมส่งเสริมการออมและกิจกรรมสันทนาการ อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพยกรมป่าไม้ ได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 สมัยที่ นายถนอม เปรมรัศมี” อธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้มีความเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด จนปัจจุบันมีทรัพย์สินกว่า 17,000 ล้านบาท