ก.แรงงาน ไฮเทค สร้างโมบายแอป รับรองความรู้ ความสามารถ

ก.แรงงาน ทันสมัย อำนวยความสะดวก ด้วยแอปพลิเคชัน “DSD Smart Skill and Services” รับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มทักษะให้ความรู้ โดยการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถให้เข้าถึงแรงงานในยุคดิจิทัลให้ได้มากที่สุดด้วยโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียว ที่ช่วยอำนวยให้การใช้ชีวิตสามารถรับรู้ ข่าวสารในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเรียกกันติดปากว่า แอป หรือ “แอปพลิเคชัน” (Application) คือ ตัวช่วยที่สำคัญในการใช้ชีวิตของคนในโลกออนไลน์เข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตที่เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ สู่โทรศัพท์ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ กพร.ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชันการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (DSD Smart Skill and Services) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถได้จากเมนูนี้

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า แอปพลิเคชันการรับรองความรู้ความสามารถ (DSD Smart Skill and Services) คือแอปพลิเคชันที่นำเสนอข้อมูล และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ รวมทั้งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบกิจการ ใช้ในการคัดเลือก ตรวจสอบแรงงานที่ต้องการจ้างงานช่างฝีมือ การยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานในอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งภายในแอปมีเมนูต่างๆ ประกอบไปด้วย 1) สมุดประจำตัว เพื่อดูข้อมูลของผู้ขอมีสมุดประจำตัว โดยการสแกน QR Code ที่สมุดประจำตัว 2) การรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อตรวจสอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถซึ่งบ่งชี้ถึงการประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย 3) ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อค้นหาที่ตั้งของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถได้ทั่วประเทศ 4) ทำเนียบผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อค้นหาช่างฝีมือที่ต้องการจ้างงาน 5) ทำเนียบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบชื่อที่อยู่และผลการทดสอบความรู้ความสามารถ 6) ข่าว เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ 7) ผู้ประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่) ใช้ในการตรวจสอบผู้ประเมินในแต่ละสาขาโดยจะแสดงชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ เลขหนังสือรับรอง และ 8) เฉพาะเจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบผู้ประเมินในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ประกาศให้มีการรับรองความรู้ความสามารถ

 “ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store สำหรับโทรศัพท์ระบบ IOS และ Google Play สำหรับโทรศัพท์ระบบ Android เพียงค้นหาโดยพิมพ์คำว่า “DSD Smart Skill and Services” ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันที หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว