“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคมครบรอบ 30 ปี พร้อมขับเคลื่อนงานก้าวสู่ปีที่ 31

Featured Video Play Icon

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมามอบนโยบายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ พร้อมชูนโยบายเร่งด่วนและสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และทิศทางในการทำงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมก้าวสู่ปีที่ 31

โดยช่วงเช้า เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังพระสงฆ์ได้นำเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่คณะผู้บริหารจะได้ถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน จตุปัจจัย และกรวดน้ำร่วมกัน ในโอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนส่งเสริม และทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาลในดวงใจ สถานประกอบการดีเด่น บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรคุณธรรมของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 จำนวน 135 ราย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนและทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม สำหรับการจัดงานวันครบรอบ 30 ปี ของสำนักงานประกันสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ชูนโยบายสำคัญให้สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนต่อไป …………………………………………………..