กสร. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) พร้อมด้วยนายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นผู้แทนกสร. รับโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  Government  Easy  Contact Center (GECC) ประจำปี 2561จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายสำหรับหน่วยงาน  ของกสร.ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ