ประธานกรรมการหอการค้าไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหอการค้าไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เพื่อพบปะหารือและรับทราบผลการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ และมีนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมมอบป้ายของดีจังหวัดนนทบุรีให้แก่ร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือก และมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ชุมชน นนท์เท่ น่าเที่ยว” ซึ่งเป็นโครงการที่หอการค้าจังหวัดนนทบุรีได้จัดขึ้น
ข่าว : พรหมพร ส.ปชส.นนทบุรี