“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และ องค์กรท้องถิ่น ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”แบ่งปันน้ำใจให้น้องๆนักเรียน ในพื้นที่ปราณบุรี!!

เมื่อวันที่( ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ )เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ น. โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข .พื้นที่ อ.ปราณบุรี ร.ท.ชัยยันต์ พึ่งประโยชน์ มว.รส ที่๒ พื้นที่อ.ปราณบุรี ได้เข้าเยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาวังปลา ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียน จำนวน ๒๙ คน ซึ่งมีนักเรียนชาย ๒๐ คน และนักเรียนหญิง ๙ คน โดยมีนายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบชุดนักเรียน(ชาย-หญิง) อายุ ๓-๕ ขวบ จำนวน ๑๒ คนๆละ ๓ ชุด ร่วมเป็น ๓๖ ชุด/มอบชุดนักเรียนชาย ระดับประถม ๑-๖ จำนวน ๑๓ คนๆละ ๓ ชุด รวม ๓๙ ชุด/มอบชุดนักเรียนหญิง ระดับประถม 1-6 จำนวน ๔ คนๆละ ๓ ชุด รวม ๑๒ ชุด ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธาน”มูลนิธิพระราหูใจถึงใจ”และประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเงินสนับสนุนค่าก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอาหารกลางเด็กนักเรียน ซึ่งมี นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีอำเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้นำขนม,น้ำผลไม้มาเลี้ยงเด็ก ๆอีกด้วย!!