DITP ชี้ช่องเครื่องสำอางเจาะตลาดสาวมาเลย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ชี้ช่องเครื่องสำอางไทยเจาะตลาดมาเลเซีย แนะผลิตให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ขอการรับรองฮาลาล มั่นใจขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นแน่   หลังผลสำรวจพบชาวมาเลเซียอายุระหว่าง 18-39 ปี นิยมใช้เครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น ระบุเครื่องสำอางออร์แกนิกมาแรง เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถึงการสำรวจตลาดและโอกาสของเครื่องสำอางไทยในตลาดมาเลเซีย พบว่าปัจจุบันนี้ เครื่องสำอางจากเกาหลีได้เข้าไปทำตลาดในมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และยังมีราคา ไม่แพง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ และยุโรป อีกทั้งยังมีการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตในมาเลเซีย เพื่อป้อนตลาดโดยตรงและส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมอื่นๆ

ทั้งนี้ ภารกิจหนึ่งของกรมฯ คือการขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการของไทยนั้น ทำให้พบว่าจากการขยายตัวของตลาดเครื่องสำอางดังกล่าว กลายเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ไทย ที่จะเจาะเข้าสู่ตลาดมาเลเซียได้เพิ่มขึ้น เพราะชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-39 ปี ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องสำอางมากขึ้น ทำให้ตลาดเครื่องสำอางมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตลาดยังเปิดกว้างสำหรับเครื่องสำอางจากต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการทำตลาดเครื่องสำอางในมาเลเซีย ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาข้อกำหนด สิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอรับการรับรองฮาลาล เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการขอรับการรับรองฮาลาลสามารถดำเนินการได้โดยผ่านคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพราะหน่วยงานรับรองฮาลาลของมาเลเซีย (JAKIM) ได้ให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลที่ออกโดยคณะกรรมการอิสลามฯ ของไทย หรือจะขอรับการตรวจรับรองจากหน่วยงานของมาเลเซียก็ได้

“ผู้บริโภคชาวมุสลิมในมาเลเซีย ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักศาสนาอิสลามในการเลือกใช้เครื่องสำอางเป็นอย่างมาก เช่น ส่วนผสมของสัตว์หรือสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น แอลกอฮอล์ และหันมาเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองฮาลาลมากขึ้น เนื่องจากมองว่าการทาเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเองลงบนผิวพรรณจะเกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จึงถือเป็นการบริโภคทางอ้อม ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้”นางจันทิรากล่าว

สำหรับเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมในตลาดมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และที่เริ่ม  มาแรง คือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ หรือผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการไทยจับตลาดตรงจุดนี้ได้ ก็จะทำให้มีโอกาสขยายตลาดเครื่องสำอางไทยเข้าสู่มาเลเซียได้เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลสถิติการค้า ปี 2560 ไทยส่งออกเครื่องสำอางไปยังตลาดโลก โดยมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก สำหรับการค้าเครื่องสำอาง ระหว่างไทย–มาเลเซีย ปี 2560 มีมูลค่ารวม 5,497.72 ล้านบาทเป็น มูลค่าที่ไทยส่งออกเครื่องสำอางไปยังมาเลเซีย และตัวเลขการค้า 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของปี 2561 ไทยส่งออกเครื่องสำอางไปยังมาเลเซียแล้ว มีมูลค่า 3,809.5 ล้านบาท สูงขึ้น 3.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

*************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ