กฟน. มอบเสื้อปฏิบัติงานจราจร สภ.ในจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี อำนวยความสะดวกประชาชนโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

วันที่ (26 กันยายน 2561) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มอบเสื้อกันฝนปฏิบัติงานจราจร ”มหานครไร้สาย Smart  Metro” ในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี สำหรับใส่ปฎิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับแผนงานโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามนโยบายรัฐบาล โดยมี พ.ต.อ. พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ รวมจำนวน 245 ชุด ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต โดยเสื้อดังกล่าว กฟน. ออกแบบเป็นพิเศษเนื้อผ้าทนทานมีลักษณะสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านการจัดการจราจร