กรมควบคุมโรค ชื่นชมบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และคุณไมค์ ภิรมย์พร ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และคุณไมค์ ภิรมย์พร ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยร้องเพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)” ในทำนองเพลงกลับคำสาหล่า เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และมีความรู้ในการป้องกันโรค  พร้อมแนะประชาชนให้ยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัด 

วันที่ (26 กันยายน 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวชื่นชมและขอบคุณบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และคุณไมค์ ภิรมย์พร ที่ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยขับร้องบทเพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)”  ในทำนองของเพลง กลับคำสาหล่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ตามเนื้อหาเพลงอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงง่าย พร้อมรับมือและป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที

สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้พบว่ามีรายงานการตรวจพบเชื้อในสัตว์และมีผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่         ซึ่งหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความสำคัญและร่วมกันรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   หนึ่งในนั้นคือคุณมานะชัย  ทองมี จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แต่งเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยใช้ทำนองเพลง กลับคำสาหล่า ของคุณไมค์ ภิรมย์พร เผยแพร่ในสื่อโซเชียลต่างๆ  ซึ่งกรมควบคุมโรค พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ จึงได้ประสานคุณมานะชัย ทองมี เพื่อขออนุญาตนำเนื้อหาและบทเพลงนี้มาใช้เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนต่อไป

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ได้ประสานไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาตใช้ทำนองเพลงกลับคำสาหล่า มาใช้เป็นทำนองประกอบเพลง“ระวังสาหล่า (หมาบ้า)” ได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยให้ความอนุเคราะห์ทำนองเพลงและนักร้องร่วมบันทึกเสียง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณไมค์ ภิรมย์พร เป็นผู้ขับร้องเพลงด้วยตัวเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและผู้ที่ถูกสัตว์กัดหรือข่วน) ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญเข้าถึงง่าย เพราะเป็นทำนองเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และนักร้องก็มีประชาชนชื่นชอบจำนวนมากเช่นกัน

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมชมและรับฟังบทเพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)”  ได้ทาง https://youtube.com/watch?v=weHMcN0JBzk พร้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อให้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์และรู้ถึงแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดด้วย “คาถา 5 ย.” ดังนี้ 1.อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ  2.อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ  3.อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า  4.อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร  และ 5.อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422