IP Mart ศูนย์รวมสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า IP Mart เป็นตลาดบนดิจิตัลแพลตฟอร์มที่รวมผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีที่น่าสนใจกว่า 600 ตัว เพื่อ Smart SMEs และ Smart Farmers ของไทยสามารถเข้าถึงเทรนด์ใหม่ๆ และติดต่อเจ้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีได้โดยตรง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของตน กล่าวได้ว่า IP Mart เป็นเครื่องมือยุคดิจิตัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดผลรูปธรรม เชื่อมโยงภาควิจัย มหาวิทยาลัย และเจ้าของสิทธิ์ กับภาคเอกชนให้สนุกกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของไทย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดหรือขยายธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้บริการ IP Mart ผ่านเว็บไซต์ www.thaiipmart.com หรือแอปพลิเคชั่นมือถือบนระบบ Android และ iOS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สินค้าในเว็บไซต์ IP Mart ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภททรัพย์สินทางปัญญา เพื่อความสะดวกในการค้นหา และที่สำคัญ สินค้าที่แสดงในเว็บไซต์ IP Mart ผ่านการรับรองผู้ขายโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา DIP Trust Mark ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าได้ซื้อสินค้าจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตัวจริง

ข้อดีของ IP Mart อีกประการหนึ่งคือ สามารถรองรับการเจรจาธุรกิจแบบ real time ที่ผู้ซื้อ-ผู้ขายสามารถติดตามผลได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ประกาศขายสินค้า ทั้งนี้ การเปิด IP Mart จะช่วยให้นักประดิษฐ์อิสระ นักวิจัย นักลงทุน และเอสเอ็มอี ทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาซื้อขายได้ง่าย ทั้งผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชันมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย IP Mart สามารถรองรับการใช้งาน 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ การเจรจาธุรกิจแบบนี้จะทำให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายติดตามผลได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ประกาศขายสินค้า หรือเมื่อมีผู้สั่งสินค้า