อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) มอบดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และในการนี้ มีข้าราชการและเจ้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย ณ บริเวณชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี