CPL รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายแรกของไทย นำร่องลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอุตสาหกรรมฟอกหนัง

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการ  บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL เข้ารับประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)  จากผลิตภัณฑ์หนังสำเร็จรูป (Finished Leather)  ของบริษัทฯ   ในงาน   “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน)   โดย CPL ถือเป็นบริษัทฟอกหนังรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล และยังเป็นบริษัทนำร่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยอีกด้วย