ชวนนั่งรถไฟ ขยวนรถเร็วที่ 111One Day Trip พาเที่ยวลพบุรี ตามหาของดีเมืองละโว้

ชวนนั่งรถไฟ ขบวนนรถเร็วที่ 111One Day Trip พาเที่ยวลพบุรี ตามหาของดีเมืองละโว้ —กดชมได้ที่
https://youtu.be/5pHvuw-JDDw