กปน. รับสมัครพนักงาน 27 อัตรา

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ประจำปี 2561 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักวิชาการการเงินการคลัง นักประชาสัมพันธ์ นักบริหารงาน นักอาชีวอนามัย นิติกร นักทรัพยากรบุคคล และช่าง (ด้านควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)) ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดที่ www.mwa.co.th เปิดรับสมัครทาง Internet ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ https://mwa.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2624, 1562, 1578 ในวันและเวลาราชการ E-mail : recrusec@mwa.co.th