รมว.แรงงาน นำเยาวชนคนเก่ง พบนายกฯ สร้างต้นแบบการพัฒนาทักษะ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12ข้าคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่ฝึกฝนตัวเองจนประสบความสำเร็จ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 27 คน เข้าคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นหลังในการฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน การศึกษา การทำงานในอนาคต ส่งผลให้มีการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของรัฐบาล ใน 3 ด้าน ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ด้วย ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่าเยาวชนไทยสามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 23 เหรียญประกอบด้วย 16 เหรียญทองจาก 13 สาขา ได้แก่สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาประกอบอาหารสาขาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(ทีม) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาสีรถยนต์สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น สาขาบำรุงรักษาเครื่องจักรกล(ทีม) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่(ทีม) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม(ทีม) และสาขาก่ออิฐ เหรียญเงิน 4 เหรียญ จากสาขาไม้เครื่องเรือน สาขาเสริมความงาม สาขากราฟิกดีไซน์ และสาขาแต่งผม และ 3 เหรียญทองแดง จากสาขาต่อประกอบมุมไม้ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และสาขาประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก 13 เหรียญ

ต่อจากนี้ไปน้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้ต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อรับการคัดเลือกอีกครั้งในการเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 จัดขึ้นที่เมืองคาซาน สหพันธรัสเซีย (WorldSkills Kazan 2019) ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562

“เยาวชนเหล่านี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับประเทศ ขณะเดียวกันสร้างสมประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้จุดเริ่มต้นของการทำงานต่อไปในอนาคต” รมว.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย