อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเปิดงาน UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30  น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใหม่ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพื้นที่ ความร่วมมือประชารัฐผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน สร้างศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ UDC – Universal Design Center ให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่จัดแสดงนวัตกรรม ซึ่งจะให้คำปรึกษาการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน ที่มีการกระจายตั้งศูนย์ไปทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ มหาสารคาม และสงขลา