ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานในการเปิดโครงการ “DIY สไตล์โรงเรียน กทม. @เขตบางกะปิ”

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ และนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ DIY สไตล์โรงเรียนกทม. @เขตบางกะปิ ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานเขตบางกะปิ ได้รับมอบหมายให้เป็นเขตนำร่องในการดำเนินโครงการในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยแนวคิดในโครงการดังกล่าว มาจากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯที่ต้องการพัฒนาการศึกษาและบูรณาการการศึกษาให้หลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในเชิงปฏิบัติการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานครฯเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการ DIY สไตล์โรงเรียนกทม. @เขตบางกะปินี้ มุ่งเน้นไปที่งานศิลปะ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาภายในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นความคิด จินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆโดยใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียน สร้างสรรค์งานศิลปะจำนวน 20 ผลงาน ผลงานศิลปะเหล่านี้ เด็กๆสามารถซึมซับและนำผลงานศิลปะเหล่านี้ไปต่อยอดพัฒนาในชุมชนของตนให้เกิดความสวยงามได้

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางกะปิ ได้รับความร่วมมือจากศิลปินจิตอาสา จำนวน 14 ท่าน ได้มาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับนักเรียนและครูในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ อาทิ อ.ชลิต นาคพะวัน ,คุณอู๋ ธรรมธร ,คุณจี๊ด แสงทอง , พี เซเว่น , คุณปิ่นนุช ปิ่นจินดา ได้สร้างสรรค์งานศิลปะจำนวน 20 ผลงาน ซึ่งจะเป็นต้นแบบแนวคิดในการทำ DIY สไตล์โรงเรียนกทม. ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครฯต่อไป