รฟม. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานจากสำนักงานทหารพัฒนา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) พร้อมทั้งทดลองโดยสารรถไฟฟ้า จากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านระบบขนส่งมวลชนให้กับเยาวชนอีกด้วย