กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวเร่งปฏิบัติตามนโยบาย “วีระศักดิ์” จัดอบรม มัคคุเทศก์อาสาสมัคร  ผู้ประกอบกธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและทะเล รวมทั้งทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ได้เร่งปฏิบัติตามนโยบายของ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการตลาดท่องเที่ยว ด้วยการลดการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยรวม โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวทางทะเล หลังจากที่มีเหตุการณ์ เรือล่มกลางทะเลจังหวัดภูเก็ต จนส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ ทางกองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวจึงจัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวทางทะเลให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ ได้มีทักษะความรู้ในการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องและทันท่วงทีเมื่อประสบอุบัติเหตุทางทะเล และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต

โดยร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า และชมรม Go Eco Phuket จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กาญจนบุรี สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต กว่า 1,000 คน เพื่อเป็นมาตรการเตรียมความพร้อม และรู้จักจัดการขณะเกิดเหตุวิกฤต โดยผู้ที่ได้รับการอบรม จะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระเบียบกฎหมายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ และได้ฝึกทักษะ ด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ จากที่วิทยากรชมรม Go Eco Phuket ซึ่งได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพครูดำน้ำจากสถาบัน PADI

“การอบรบลักษณะนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรมนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งจะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับอบรมได้รับความรู้และทักษะในการ ช่วยชีวิตและกู้ชีพอย่างถูกต้องถูกวิธี ซึ่งจะรับมือกับการท่องเที่ยวทางทะเลที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วได้”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากการเปิดอบรมที่ผ่านมา  7 ครั้ง ใน 7 จังหวัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว 890 คน ทั้งกลุ่มมัคคุเทศก์และอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น และทางกรมการท่องเที่ยวจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้เพิ่มเติมให้กับ บรรดามัคคุเทศก์ เด็กเรือ หรือบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกในระยะต่อไปอีกด้วย