ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…เส้นทางประจวบคีรีขันธ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินทางไปเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยเกรียบในเขตอ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนบ้านห้วยเกรียบชาวบ้านอพยพหนีอุทกภัยมาจากแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยร้ายแรงในปี 2505 มาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนพอตั้งชุมชนแล้วก็ทำสวนยางพารา ทำไรสับปะรดและสวนทุเรียน ลองกองและอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านห้วยเกรียบคือเครื่องจักรสานหวายขาวและหวายดำเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านห้วยเกรียบเริ่มต้นหันมาผลิตเป็นเครื่องจักรสานต้องย้อนกลับไปในปี 2524 เส้นทางถนนสายเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข 4 สร้างทางเพื่อขยายถนนผู้รับเหมาก่อสร้างถนนได้ว่าจ้างให้ชาวบ้านผลิตบุ้งกี๋”ใช้สำหรับขนหินทรายและลูกลังเมื่อชาวบ้านเก่งและชำนาญการทำเครื่องจักรสานก็เลยนำหวายขาวมีมากเขตป่าเทือกเขาตะนาวศรีมาผลิตเป็นกระเป๋าหิ้ว ตะกร้า กระจาดและต่อมาผลิตชุดขันโตก ชุดขันโตกสุดยอดมากใช้หวายขาวกับหวายดำผสมผสานให้เกิดลวดลายสวยงามแต่หวายดำในประเทศไทยไม่มีจึงต้องสั่งเข้ามาจากพม่าเครื่องจักรสานของชาวบ้านห้วยเกรียบเป็นงานผีมือโดยเฉพาะชุดขันโตกมีชุดเล็กและชุดใหญ่สวยงามมากๆน่าสนใจและหาซื้อได้ริมทางถนนสายเพชรเกษมเขตอ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์หรือนักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปพักโฮมสเตย์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 089-9197836

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.บางสะพาน คือการร่อนทอง สายน้ำแห่งขุนเขาเทศบาลตําบลร่อนทอง สายน้ำไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรีพัดพาเอาแร่ธาตุลงมาทับถมไว้นานแสนนานจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่อนทอง การพบทองในสายน้ำเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอย้อนกลับไปสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีผู้รังเมืองกุยบุรีได้ส่งทองคำจากการร่อนทองถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดฯให้กองทหารกรุงศรีอยุธยาจำนวน 2,000นาย เดินทางมาร่อนทองเมืองนพคุณหรือภายหลังคือเมืองบางสะพาน ทหารกรุงศรีอยุธยาร่อนทองได้ 90ชั่ง เท่ากับน้ำหนัก 54 กิโลกรัม แล้วทรงโปรดฯให้นำทองไปหุ้มยอดมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสระบุรีปัจจุบันไม่เหลือแล้วถูกเผาหลอมละลายเอาทองคำไปหมดแล้ว ทองเนื้อเก้าหรือทองนพคุณเนื้อเก้ายังมีอยู่อีกมากและทางเทศบาลตำบลร่อนทองเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปร่อนทองด้วยตัวเองท่านอาจได้ทองคำกลับมาบ้านเป็นของขวัญที่ระลึก ในสายน้ำขุนเขาเทือกเขาตะนาวศรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และในปี 2563 ทางเทศบาลตำบลร่อนทองจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้ดูสวยงามมีสะพานข้ามคลองแล้วร่วมกับชาวบ้านทำโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่อนทองและพักโฮมสเตย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์ 03253-3885 และ 03251-3854 ขอบคุณ ผอ.อรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินไปเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจ.ประจวบคีรีขันธ์