นักธุรกิจ EU เชื่อมั่นนโยบายพาณิชย์ไทย

คณะนักธุรกิจของสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ABC) เชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลไทยที่มุ่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันการรวมกลุ่มของอาเซียนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ยืนยันนักธุรกิจยุโรปต้องการขยายการค้าการลงทุนในอาเซียนรวมทั้งไทย  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้พบหารือกับคณะนักธุรกิจของสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council – EU-ABC) นำโดยนาย Donald Kanak ประธานสภาธุรกิจฯ พร้อมคณะผู้แทนของบริษัทขนาดใหญ่ของยุโรปในสาขาต่างๆ ที่มีการค้าการลงทุนในอาเซียนรวมทั้งไทย อาทิ บริษัท Daimler AG บริษัท Michelin ธนาคาร HSBC บริษัท DHL Express International บริษัท Bayer บริษัท SAP Southeast Asia บริษัท NXP Semiconductors บริษัท JT International (Thailand) Ltd. และบริษัท Pernord Ricard เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการค้าการลงทุนทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า EU-ABC เป็นกลุ่มธุรกิจที่ภาครัฐทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียนให้การยอมรับ มีสมาชิกกว่า 17,000 บริษัท ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของภาคธุรกิจยุโรปในอาเซียนและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบที่ส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนระหว่างยุโรปและอาเซียน รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวความคิดต่างๆ ระหว่างสมาชิกและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการพบหารือกับ EU-ABC ครั้งนี้เป็นโอกาสดีทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจยุโรปเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของไทยที่รัฐบาลมุ่งสู่การปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พาไทยไปสู่ Thailand trading nation ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้มีความโปร่งใส ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนทั้งภายในและจากภายนอกประเทศ ทั้งต่อนักธุรกิจไทยและนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งในการที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ก็จะผลักดันการรวมกลุ่มของอาเซียนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งนักธุรกิจ EU-ABC ได้แสดงความชื่นชมและเชื่อมั่นต่อแนวนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่านักธุรกิจยุโรปยังต้องการขยายการค้าการลงทุนในอาเซียนรวมทั้งไทย รวมถึงต้องการเห็นการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป รวมถึงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปต่อไป

สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากจีน ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 257.38 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปสหภาพยุโรป มีมูลค่า 154.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากสหภาพยุโรป102.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในสมาชิกอาเซียนไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 3 ของสหภาพยุโรป รองจากสิงคโปร์และเวียดนาม โดยไทยและสหภาพยุโรปมีมูลค่าการค้ารวม 44.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปสหภาพยุโรป 23.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากสหภาพยุโรป 20.60 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนของการลงทุน สหภาพยุโรปเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 1 ของอาเซียน ในปี 2560 สหภาพยุโรปมีมูลค่าการลงทุนในอาเซียนประมาณ 25.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นประเทศอาเซียนที่สหภาพยุโรปเข้ามาลงทุนอันดับที่ 5 รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเข้ามาลงทุนในไทยคิดเป็นมูลค่า 1.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ