บิ๊กอู๋ ส่งทีมขยายตลาดแรงงานในไต้หวัน

พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเยี่ยมแรงงานไทยในไต้หวันพร้อมขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวัน ตามนโยบาย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พบนายจ้างพอใจแรงงานไทย และดูแลอย่างดี

พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการดระทรวงแรงงาน มีนโยบายขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยเน้นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ และได้รับความคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีของแรงงานไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 13-16 กันยายนที่ผ่านมา ได้เดินทางไปพร้อมกับ พล.ต.อ. สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุลและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ สนร.ไทเปและเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในเขตความรับผิดชอบตามโครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ ไต้หวัน โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานที่สำคัญ อาทิ การศึกษาหาแนวทางยกระดับฝีมือแรงงานไทย (Up skilled Labour) ในการนำแรงงานไทยเข้าทำงานภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อกลับไปทำงานในเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทยในอนาคต/การพิจารณารูปแบบบริหารงานอำนวยการที่มีเอกภาพแบบ Single command ของทั้งสอง สนร.ในไต้หวันเพื่อบริหารจัดการปัญหาแรงงานในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน/การจัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานไทยในรูปแบบต่างๆไว้ล่วงหน้า/การริเริ่มการปรับปรุงฐานข้อมูลของแรงงานไทยในไต้หวัน/และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อแรงงานไทยในไต้หวันโดยกว้างขวาง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ซึ่งจากการรายงานของผอ.ใหญ่ฯทราบว่าไต้หวันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรการเกษตร มีบริษัทแม่หลายแห่งไปลงทุนในไทย ดังนั้นจึงจะเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนไทยจะได้เข้าไปเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาจีนและกลับไปทำงานในบริษัทลูกในไทยได้ ในส่วนของภารกิจด้านแรงงานไทยในไต้หวัน ถือว่าไต้หวันมีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างชาติที่ดี แรงงานต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น

พลเอก มงคลฯ กล่าวต่อว่า ตนและคณะพร้อมทั้ง นางลัพธวรรณ วอลช์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเปได้เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในสถานประกอบการการจำนวน 2 แห่งคือที่บริษัท Kingwhale Corporation ดำเนินกิจการประเภทสิ่งทอ ย้อมผ้า มีพนักงาน 350 คน เป็นแรงงานชายไทย 111 คน (โรงงานเมืองเถาหยวน 71 คน โรงงานเมืองเหมียวลี่ 40 คน) ตั้งอยู่ในเมืองเถาหยวน ปัจจุบันบริษัทสนใจนำเข้าแรงงานไทยผ่านระบบจ้างตรงของกรมการจัดหางาน โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าไปทำงนทั้งหมด เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตรวจโรค ค่าทำประวัติอาชญากรรม  ค่าวีซ่า รวมทั้งค่าบริการล่ามรายเดือน สามารถลดค่าใช้จ่ายแก่แรงงานไทยกว่า 70,000 บาทตลอดระยะเวลาจ้างงาน 3 ปีแรก และที่บริษัท NAMCHOW OIL AND FAT CO.,LTD. ดำเนินกิจการผลิตแป้งแช่แข็งสำหรับทำขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่และข้าวปรุงสุกสำเร็จรูป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจงลี่ เมืองเถาหยวน บริษัทจ้างแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานไทยเท่านั้น ทั้งหมดเป็นหญิง จำนวน 46 คน ส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทหลายปี (มีสาขาตั้งอยู่ที่บ้านโป่ง ราชบุรี) ซึ่งได้ขอบคุณนายจ้างทั้งสองบริษัทที่ดูแลและเอาใจใส่แรงงานไทยเป็นอย่างดี พร้อมแสดงความชื่นชมแรงงานไทยต่อความเสียสละเพื่อครอบครัว ขณะเดียวกันได้ให้โอวาทแก่แรงงานไทย โดยขอให้ประหยัด อดทนและเก็บเงินเพื่ออนาคต พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจแก่แรงงานไทยอีกด้วย