กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานบุญปลอดเหล้า เป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี ของการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกมลาไสย และตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561  ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเป็นประจำติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2547 และกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นงานบุญปลอดเหล้าครั้งแรก ในรอบ 14 ปี  ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม  โดยไม่พบผู้กระทำความผิดเลย  ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวของสังคมไทยในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งการจัดงานบุญปลอดเหล้าในพื้นที่ต่างๆ สามารถทำให้ลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บและการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นภายในงานได้  หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 …..