กรมควบคุมโรค ชื่นชมการดำเนินงานเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะ  ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  โดยการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันและจะดำเนินการร่วมกัน คือ การลดอัตราความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสถิติในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดเชียงรายมีอัตราความชุกสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  อย่างไรก็ตาม  กรมควบคุมโรค ได้ชื่นชมการทำงานของจังหวัดเชียงราย ถึงแม้สถิติจะสูงแต่ก็ลดลงจากปีก่อน รวมถึงโรงพยาบาลก็มีการจัดบริการดูแลผู้ป่วยติดสุรา ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการติดตามการขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ทางคณะได้มีโอกาสพบกับท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยท่านให้ข้อคิดที่ว่า “การดื่มสุรา ทำให้ศักยภาพในการเป็นมนุษย์ลดลง” นอกจากนี้ ท่าน ว.วชิรเมธี ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้อง    โดยให้ลงมือดำเนินการโดยเร็ว และท่านจะเป็นแกนกลางผลักดันกิจกรรมดังกล่าว ต่อไป….