กระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น ฝึกตัดผมให้ตำรวจ

วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น ให้กับบุคลากรตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้กองบังคับการตำรวจนครบาล เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้แก่พี่น้องข้าราชการตำรวจทุกนาย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดผมชายเบื้องต้นให้กับบุคลากรตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้กองบังคับการตำรวจนครบาล ว่า จากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีระเบียบปฏิบัติ

ให้ข้าราชการตำรวจให้ตัดผลสั้น ด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ทำให้ข้าราชการตำรวจต้องตัดผมบ่อยขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่สำหรับบางรายตัด 2-3 สัปดาห์ต่อครั้งแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40 – 150 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการด้วยกัน อีกทั้งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพอยู่แล้ว จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการตัดผม สามารถให้บริการตัดผมแก่เพื่อนๆ ตำรวจด้วยกันได้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สพร.13 กทม) จึงดำเนินการฝึกอบรมจัดฝึกอาชีพเสริมทักษะ สาขาช่างตัดผมบุรุษ ให้แก่บุคลากรตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 นาย รวมทั้งสิ้น 60 นาย ซึ่งทั้ง 3 รุ่นดำเนินการฝึกพร้อมกันระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ณ อาคาร สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 2 จังหวัดต่อไปที่จะดำเนินการฝึกคือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9 พิษณุโลก)

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้มีการฝึกอาชีพช่างแต่งผมบุรุษ

ไปบ้างแล้วซึ่งนำร่องที่จังหวัดนครพนมเป็นแห่งแรก จำนวน 20 นาย โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพตัดผมของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 21 นาย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สนพ.เพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดและวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์