ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเข้าให้ข้อมูล “บิ๊กอู๋” สอบทุจริตเงินคนพิการใน 15 วัน

รมว.แรงงาน ให้ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เข้าพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อเป็นประโชน์ต่อการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการให้รู้ผลใน 15 วั

วันที่ 20 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือกรณีที่นายปรีดาฯ ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้มีการจ้างงานคนพิการ แต่ปรากฎว่าตัวเลขการจ้างงานไม่ตรงกับสิทธิของคนพิการจริง และมาตรา 35 ที่เกิดการทุจริตในการฝึกอบรมให้คนพิการก่อให้เกิดความเสียหายถึง 1,500 ล้านบาทต่อปีนั้น ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงแล้ว โดยมอบหมายให้

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน มีรองอธิบดีกรมการจัดหางาน และรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกรรมการ การหารือร่วมกับประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการในวันนี้เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบระบบขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบผลภายใน 15 วัน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถีงกรณีที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เข้ามาให้ข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 กับกระทรวงแรงงาน ว่า การที่กระทรวงแรงงานได้เชิญนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้ถือเป็นพยานบุคคลที่สำคัญ กระทรวงแรงงานจะแสวงหาข้อเท็จจริงถึงที่สุด พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากพบเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและเอาผิดวินัย โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1506

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ กล่าวว่า วันนี้ได้มาให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการที่จะนำไปประกอบการพิจารณา