ออป.วางพวงมาลาเพื่อสดุดีและร่วมรำลึกถึงวีรชนป่าไม้

วางพวงมาลา…นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและร่วมรำลึกถึงวีรชนป่าไม้ผู้เสียสละ อุทิศตน ทำคุณประโยชนฺแก่กิจการด้าน ป่าไม้ ในโอกาสงานวันสถาปนากรมป่าไม้ 122 ปี ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61