กรมสบส.นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับพัฒนาดีเด่น61

Featured Video Play Icon

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรมสบส.)กระทรวงสาธารณสุข นำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบโล่การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับพัฒนาดีเด่นจากกรม สบส. ประจำปี 2561