นั่งรถไฟไปชุมพร ประตูสู่ทะเลใต้ #โครงการ Station Y สถานีชุมพร

Featured Video Play Icon

การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม Station Y ปีสอง ร่วมกับท้องถิ่นปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพิ่มเติมอีก 4 สถานี การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม Station Y เป็นปีที่สอง ร่วมมือกับท้องถิ่นปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และแหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีลำปาง สถานีศรีสะเกษ สถานีฉะเชิงเทรา และสถานีตรัง พร้อมนำมาสคอต “น้องนายสถานี” ไปติดตั้งใน 7 สถานี เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมเยียนและจับจ่ายใช้สอยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยยึดชุมชนในเป็นศูนย์กลาง เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้พี่น้องประชาชน ควบคู่กับการกระจายความเจริญลงสู่ระดับท้องถิ่น ล่าสุด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ได้ร่วมกับกองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ขึ้นเป็นปีที่สอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก สำหรับการจัดกิจกรรม Station Y ในปีที่สอง ยังคงยึดหลักแนวคิด การพัฒนาให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายปรับปรุงสถานีรถไฟสู่การเป็นสถานี Station Y เพิ่มเติมอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีลำปาง สถานีศรีสะเกษ สถานีฉะเชิงเทรา และสถานีตรัง พร้อมกับได้นำ “มาสคอต์น้องนายสถานี” เข้าไปวางตกแต่งเพิ่มเติมในสถานีรถไฟอีก 7 สถานี เพื่อสร้างอัตลักษณ์และดึงดูดความสนใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยียน ได้แก่ สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีเชียงใหม่ สถานีพิษณุโลก สถานีขอนแก่น สถานีหัวหิน และสถานีสุราษฎร์ธานี “จากความความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม Station Y ในปีแรก ซึ่งการรถไฟฯ ได้ร่วมกับชุมชนเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสถานีรถไฟให้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้ 4 สถานี ได้แก่ สถานีบ้านปิน (จ.แพร่) สถานีชุมพร สถานีบุรีรัมย์ และสถานีลพบุรี ในปีนี้การรถไฟฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Station Y ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรม Station Y เพิ่มเติมอีก 4 สถานี รวมกันเป็น 8 สถานี พร้อมกับจัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการเข้าพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง” นายฐากูร กล่าวต่อว่า ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานี Station Y จะมีการปรับปรุงออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงสร้างจุดถ่ายรูปเช็คอิน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยนำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ มาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ตลอดจนมีการจัดทำป้ายแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัด ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟ ข้อควรระวังในการใช้รถไฟ ประวัติสถานีรถไฟ ตลอดจนการดูแลสถานีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ทั้งนี้การรถไฟฯ ตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินกิจกรรม Station Y ปีที่สอง จะช่วยพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปเช็คอิน จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าโดยรอบสถานี ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนได้ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน