ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่หมวดทางหลวงบางแค ถึงซอยเพชรเกษม 81/6
  • ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางเชือกหนัง
  • ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางเชือกหนัง
  • ถนนบางบอน 3
  • ถนนเอกชัย ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
  • ถนนกาญจนาภิเษก ตัวแต่ถนนเอกชัย ถึงคลองบางเชือกหนัง

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาแม้นศรีทั้งหมด
  • ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึงแยกสะพานควาย
  • ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึงแยกสะพานควาย
  • ถนนพระรามที่ 4 ถนนดินแดง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android