รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย และส่งมอบป้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ร่วมเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” พร้อมทั้งมอบป้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง หลังละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพสตรี ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป บ้านพอเพียงชนบท สวัสดิการชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน ขบวนองค์การชุมชน เป็นต้น

จากนั้นเวลา 11.40 น. ประชุมทีม One Home 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

นอกจากนี้ อผส. ยังร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ได้แก่ นายแดง อ่อนสีเทา อายุ 105 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุยืน อาศัยอยู่กับบุตรคนที่ 7 เป็นปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท และ นางสมยา สวนไผ่ อายุ 62 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขาข้างซ้ายหักเดินไม่ได้ ตาข้างซ้ายบอด อยู่กับสามี รับภาระเลี้ยงหลานวัยเรียน 2 คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท และเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ 800 บาท และเปิดเวทีชาวบ้าน โดยพบปะ พูดคุย รับฟังข้ อเสนอ ข้อคิดเห็น จากประชาชนในพื้นที่ ณ วัดโพนคำ (บ้านผักขะ) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย