รายการ Vision Plus ตอน กรมอุตุนิยมวิทยา

Featured Video Play Icon

องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” คือ วิสัยทัศน์ของ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่มุ่งมั่น พัฒนาบริการและคุณภาพในการตรวจเฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและทันเหตุการณ์

รายการ Vision Plus ขอนำเสนอผ่านทาง Thailand plus TV ในด้านบทบาทภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา

…………………………………………