Go Green Plus เฟส 2 เริ่มแล้ว

 

องค์การตลาด (อต.)เร่งเดินหน้าต่อ โครงการ Go Green Plus ยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลก วันนี้ 13 ก.ย.61 เวลา 07:30 น. นำทัพโดย ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร พร้อมด้วย นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ ร่วมด้วยคณะผู้แทนSME Bank และคณะทำงานภายใต้โครงการ Go Green Plus ที่จับมือกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานสุขอนามัย รณรงค์ เชิญชวนให้งดใช้โฟมในตลาด อันจะเป็นประโยน์ต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ในเฟส2 วางแผนรณรงค์ร่วม 7 ตลาด ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และอยุธยา ที่พร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการ และเตรียมประกาศเป็็นตลาดรักษ์โลกหรือGreen Market สอดคล้องกับนโยบายประเทศต่อไป ซึ่งองค์การตลาดตั้งเป้ายกระดับตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลกภายในกันยายน ปี 61นี้ให้ได้ 15 ตลาด และสานต่อโครงการนี้ในปี 62 ตั้งเป้า 35 ตลาด นอกเหนือจากการยกระดับมาตรฐานตลาดแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย