เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมหนุนผู้ประกอบการ ตรวจสอบรังนกแท้/เทียม ตามมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก ของ อย. พบว่าผู้ประกอบการบางราย ลักลอบนำวัตถุดิบอื่นที่ไม่ได้มาจากนกนางแอ่น หรือ รังนกเทียมมาเป็นส่วนผสม และแอบอ้างขายให้กับผู้บริโภค บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะแล็บที่มีบริการตรวจสอบมาตรฐานรังนกที่ได้มาตรฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าในประเทศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการรังนกทุกประเภท เข้ารับการตรวจสอบมาตฐานสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล

จากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กรณีตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกปลอม และเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก จึงเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก และ รังนก เข้าตรวจสอบมาตรฐาน ได้ที่ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง รายการวิเคราะห์รังนกตามมาตรฐานส่งออกแห่งเดียวของประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทุกรายงานของการตรวจสอบคุณภาพรังนก

เซ็นทรัลแล็บไทย นำเครื่องมือที่มีชื่อเรียกว่า FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษเช่นเดียวกับที่ใช้ตรวจหาคุณสมบัติเพชรแท้ มาใช้ในการตรวจหาความแท้ของรังนก สามารถแยกความแตกต่างระหว่างรังนกแท้กับรังนกเทียมในเวลาประมาณ 7 วัน และห้องปฏิบัติการ ยังให้การตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในรังนกได้ทั้งหมด 12 รายการ เช่น เชื้อก่อโรค สารพิษ สารปนเปื้อนคุณภาพทางเคมี ฯลฯ รวมถึงการตรวจทานสอบความใช้ได้ หรือ ตรวจอัตลักษณ์รังนกว่าเป็นรังนกแท้ หรือรังนกเทียมอีก 1 รายการ รวมเป็น 13 รายการ ตามมาตรฐาน ISO : 17025 และ มาตฐานสินค้าเกษตร (มกษ 6705-2557) สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับความแตกต่างของรังนกปลอม และรังนกแท้ มักพบว่ารังนกปลอมจะใช้ ยางไม้ที่เรียกว่า “ยางคามายา” ที่มาจากต้นสุพรรณิการ์ พืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียนำมาแช่น้ำ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับรังนก หรือมีลักษณะคล้ายขนอ่อนนกปะปนอยู่ ซึ่งจากการตรวจสอบส่วนผสมทางห้องปฏิบัติการ พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาล ซึ่งไม่มีคุณค่าทางอาหารใด ๆ ส่วนรังนกแท้ จะมีลักษณะพิเศษคือ มีรูปแบบของลายพิมพ์อินฟราเรดเสปคตัมและส่วนประกอบของกรดอะมิโน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากวัสถุชนิดอื่นอย่างชัดเจน

พันโท นราวิทย์ ระบุว่า ตลาดการค้าส่งออกรังนกที่ใหญ่ที่สุดคือ ประเทศจีน โดยมาตรฐานรังนกที่ประเทศจีนต้องการ ต้องเป็นรังนกแท้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกรังนกไปยังประเทศจีน จำเป็นต้องนำรังนก เข้าตรวจสอบมาตรฐานทั้งหมด 13 รายการ ซึ่งบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นห้องปฏิบัติการแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากแล็บกลางของสหภาพยุโรป หรือ EURL ติดต่อกันถึง 3 ปี ซึ่งทางการประเทศจีนกำหนดว่า การตรวจสอบรังนก หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก ที่จะนำเข้า ต้องได้รับการรับรองจากห้องแล็บที่ได้มาตรฐานตาม ISO/IEC 17025 ในรายการของรังนกเท่านั้น ซึ่งบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการ แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานการตรวจรังนกตามที่กำหนด

ทั้งนี้การตรวจสอบรังนกนอกจากจะเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการส่งออกแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขา สงขลา โทร. 074 558871-3 หรือ 086 377 1636