โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเเนวทางการจัดเก็บภาษีเเละการปราบปราม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายเเนวทางด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีเเละการปราบปราม รวมทั้งระดมความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงเเรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา

………………………………………….