พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ภาคเย็น)

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ออกข่าวเวลา 17.00 น.)

…………………………………………