กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ The Cloud ขอเชิญชวนทุกท่านชมถ่ายทอดสด “อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น” ตามช่องทาง Facebook และ YouTube ของ The Cloud 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ หอสมุดแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ The Cloud ขอเชิญชวนทุกท่านชมถ่ายทอดสด “อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น” ไปพร้อมๆ กับผู้ร่วมทริปนี้ทั้ง 40 ท่าน และแนวหนังสือที่จะแนะนำ พร้อมแล้วมาอวดหนังสือที่รักกัน ตามช่องทางนี้ Facebook และ YouTube ของ The Cloud

Facebook
https://www.facebook.com/readthecloud/videos/285763789510266/

YouTube
https://youtu.be/stCmLfK57SI

Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/DCP.culture/

……………………………………..