ผส. เปิดกิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุ “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุ “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบชุดยาหอมและยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 100 ชุด และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมฯบ้านผู้สูงอายุในชุมชนให้เหมาะกับการอยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสมนึก เจ๊กเผือกหอม อายุ 76 ปี
2. นางขำเนียม ชาญกระบี่ อายุ 72 ปี

โดยมี พระครูพิศิษฐชัยโชติ (สำรวย โชติวโร) เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางอภิญญา ชมพูมาศ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค ประธานชุมชนวัดไชยทิศ (นางนุกูล กรชนะ) คณะคุณครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ชุมชนวัดไชยทิศ และผู้สูงอายุในชุมชน รวมจำนวนกว่า 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ภายในบริเวณงาน ได้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ/ การฟื้นฟูสุขภาพ และการแนะนำอื่น ๆ โดยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ จากศพส.บางแค
และบริการตัดผมฟรี โดยกลุ่มจิตอาสา เป็นต้น

………………………………………..