กิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมปศุสัตว์ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ยุค New Normal ในกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : วิถีเกษตรกรไทย ต้านภัยโควิด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
10:00 -11:30 น.
🔘เมนู สลัดโรล
🔘เมนู แซนวิชแฮมชีส
🔘เมนู แซนวิชเบคอนอโวคาโด
ณ บูธกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลข A8-A10
ฝั่งศาลฎีกา ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร