“บิ๊กอู๋” เผย EJF ชื่นชม รัฐบาลไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้า

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Steve Trent และคณะมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือแก้ไขปัญหา IUU ชื่นชม รัฐบาลไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้าไปมาก

วันที่ 12 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Steve Trent และคณะมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็น เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ค.ศ. 2007 (2550) หรือ C188 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98  ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง และฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ความก้าวหน้าของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ การจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานประมงผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการคุ้มครองแรงงานในการนำเข้าแรงงานประมง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวถึงผลการการหารือในครั้งนี้ว่า นาย Steve Trent ได้ชื่นชมรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่มีความคืบหน้าไปมาก ส่วนกรณีการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมงนั้น รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อน
โดยคำนึงถึงสุขภาพของแรงงาน โครงสร้างบนเรือ เวลาในการทำงาน เวลาพัก ที่พักของลูกจ้าง ระบบการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำความเข้าใจกับภาคประมง เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน และไม่กระทบต่อเรือประมงพื้นบ้าน ส่วนการจ่ายเงินให้ลูกจ้างผ่านเครื่อง ATM นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งตู้ ATM ที่ท่าเรือเพิ่มเติมใน 22 จังหวัดติดทะเล และพยายามทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจในช่วงเปลี่ยนผ่านและเกิดประโยชน์กับแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้แรงงานได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายไทย

“การหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในการผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ในระดับอาเซียน ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าว