ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

โดยมี ดร.วิทยา เจียร์พันธุ์ ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์, นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

และสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย และปัจจุบันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหา กลายเป็นกระแสที่ทุกคนให้ความสำคัญ และตระหนักถึงแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี และภาคเครือข่าย อาทิ หอการค้าจังหวัดนนทบุรี, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และมูลนิธิคนรักษ์แผ่นดิน

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยเฉพาะในกิจกรรมการปลูกต้นนนทรี ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี จำนวน 250 ต้น ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร บนถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นมากยิ่งขึ้น

…………………………………….