“บิ๊กอู๋”เปิดงานฉลองยิ่งใหญ่ 232 ปี จ.นครพนม ชู ฮับท่องเที่ยวอารยธรรมริมฝั่งโขง

รมว.แรงงาน เปิดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” บูรณาการทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นครพนม เป็นศูนย์กลางอารยธรรมริมฝั่งโขง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ บริเวณลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำหรับงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม และองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2561 ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ถนนนิตโย และถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดี
ของจังหวัดนครพนม อันเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

สำหรับจังหวัดนครพนมมีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งอดีดเคยเป็นที่ตั้งเมืองนครพนม ถึง 5 ครั้ง
ปี พ.ศ.2329 ได้ย้ายไปตั้งที่บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง นครพนม ต่อมาพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานเปลี่ยนนามเมืองจากเมืองมรุกขนครเป็นเมืองนครพนมนับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 232 ปี จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น โดยจัดให้มีการรำเฉลิมฉลองนางรำ
จาก 12 อำเภอ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ จำนวน 10,232 ชีวิต รำเฉลิมฉลองและจัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง
เพื่อบอกเล่าความเป็นมาของจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน
232 รูป พิธีบวงสรวงและรำบูชาศาลหลักเมือง กิจกรรมทัศนศึกษาชมเมืองเก่า ชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องฉลองเมือง 232 ปี”ชมนิทรรศการ “เที่ยวชมเมืองนครพนมผ่านภาพและกาพย์กลอน” กิจกรรมเที่ยวชมงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การเข่งขันฟุตบอลมวลชนสัมพันธ์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ขบวนแห่เจ้าเมืองและวิถีชีวิตชนเผ่าของเมืองนครพนม 12 อำเภอ พิธีเปิดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” และการรำบูชาเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราชอีกด้วย