นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA” ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวะดระยอง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และจังหวัดระยอง จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันสร้างวิถีชีวิตใหม่ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดย ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง เข้ารับมอบป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว ในครั้งนี้ ด้วย