ส.ป.ก.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร นายสมเดช ถ้ำนิยม นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย นายสุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา พันเอกพงศธร นิพภยะ รองผู้กำกับการกรมทหารราบที่ 14 นายพัลลภ ลิ้มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกร และประชาชนพสกนิกรชาวไทย จำนวน 100 ราย  ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยพระราชปณิธาน ที่มีพระราชประสงค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบิดา “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ด้วยการสืบสาน รักษาและต่อยอด ศาสตร์พระราชา

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ แปลงเกษตรกรรมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของ นางขวัญเรือน ใจไหม หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นกล้ากล้วยไข่ ปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งนี้เพื่อสืบสานแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ โคกหนองนาโมเดล ต่อยอดธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสืบไป

…………………………………………