กคช.เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาสิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 146628 เนื้อที่ประมาณ 523 ตารางเมตร ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน (คุณพระ) ตั้งอยู่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบกิจการตลาดด้วยวิธียื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5
(ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน

สอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7033,
0 2351 6693 และสำนักงานเคหะพหลโยธิน (คุณพระ) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2190 2705 – 6 ในวันและเวลาทำการ