“พาณิชย์” พบ “ทูตนิวซีแลนด์” พร้อมจับมือขยายการค้าการลงทุน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับนายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny MacPherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ เรื่องความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ และการประชุมคณะกรรมาธิการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ (TNZCEP) ครั้งที่ 8 ที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเวลลิงตัน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน ศกนี้

นางอรมนฯ เสริมว่า ไทยและนิวซีแลนด์ ถือเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี และมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้อีก  จึงได้เชิญชวนให้นิวซีแลนด์เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่นิวซีแลนด์มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ตั้งของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงไปสู่ตลาดในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งนิวซีแลนด์ยินดีสนับสนุนบทบาทของไทยและกิจกรรมที่ไทยจะจัดขึ้นในฐานะประธานอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเอฟทีเอไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเวลลิงตัน
ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561  โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ติดตามการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงเอฟทีเอระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ และหารือประเด็นสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งรวมถึงข้อมูลและประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ในการเจรจาจัดทำความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP)

ทั้งนี้ ในปี 2560 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์อยู่ที่ 2,282 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึ้น
นับจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช้กว่า 194.78% โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่อง สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย อาทิ รถยนต์และอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ อาทิ นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ ไม้ซุง ไม้แปรรูป เนื้อสัตว์ และอาหารปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงทารก